"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13 + 14           Năm 2009 Ngày 10 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
14-01-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
14-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 5 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. 10
Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều
16-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. 14
16-12-2008 Nghị quyết số : 09/2008/NQ-HĐND về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của quận Ninh Kiều. 23
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
08-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2009. 46
15-01-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2009 trên địa bàn quận Ninh Kiều. 50
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
09-01-2009 Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại lô số 7B thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 55
09-01-2009 Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều hành Đề án 112 và bộ phận phụ trách các nhiệm vụ thuộc Đề án 112 từ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố sang Sở Thông tin và Truyền thông. 60
09-01-2009 Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ để tính khấu trừ tiền sử dụng đất đối với dự án khu dân cư lô 11D Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Thịnh đầu tư. 62
12-01-2009 Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng tâm thần lang thang tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 66
14-01-2009 Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc thu hồi chủ trương đầu tư và hủy bỏ các văn bản liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án chợ số 2 xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh đối với DNTN Hoàng Nguyên. 69
14-01-2009 Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường lộ giới 47m tại Khu đô thị Nam Cần Thơ. 71
14-01-2009 Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng Quảng trường Phong Điền huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 82
14-01-2009 Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần Thép sông Hậu chuyển mục đích sử dụng đất. 85
32,254,202 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner