"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05 + 06           Năm 2011 Ngày 30 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
12-01-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 03
17-01-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên. 04
Hội đồng nhân dân quận Cái Răng
17-12-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. 08
17-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 15
17-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2011 quận Cái Răng. 24
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
11-01-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách năm 2011. 27
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
07-01-2011 Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị và đại học tại quận Cái Răng và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 31
07-01-2011 Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 50
11-01-2011 Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015. 57
12-01-2011 Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 4, Quyết định số 3519/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Nhà ở cán bộ giáo viên Trường Đại học Cần Thơ, phường An Khánh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 77
13-01-2011 Quyết định số 94/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 79
14-01-2011 Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc xác định Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 87
32,288,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner