"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2011 Ngày 25 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
25-01-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỉ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật. 04
28-01-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ phí xây dựng và miễn phí thẩm định đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. 15
22-02-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luậ. 17
22-02-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ. 19
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
27-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh quận Bình Thủy. 21
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
17-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. 24
17-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách quận năm 2011 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách). 33
Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai
15-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. 42
15-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách). 52
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
28-01-2011 Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc chỉnh Điều 4 của Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 56
28-01-2011 Quyết định số 271/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2011 thành phố Cần Thơ. 58
28-01-2011 Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam sử dụng để xây dựng móng trụ số 1 đường dây 220KV Thốt Nốt - Châu Đốc - Tịnh Biên. 61
28-01-2011 Quyết định số 274/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Khu Nông nghiệp công nghệ cao 2 tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. 64
11-02-2011 Quyết định số 333/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Phương Châu xin chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trường học phổ thông tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều. 67
11-02-2011 Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất cho Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Điều hành đường ống lô B - Ô Môn đầu tư xây dựng đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn đoạn đi qua địa phận thành phố Cần Thơ. 69
18-02-2011 Quyết định số 377/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia tại thành phố Cần Thơ, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 73
16-02-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 75
17-02-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011. 78
32,287,944 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner