"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13 + 14           Năm 2011 Ngày 15 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
14-03-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc quản lý và triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ. 04
17-03-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 29
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
17-03-2011 Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ. 39
22-03-2011 Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc đổi tên Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ thành Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. 40
22-03-2011 Quyết định số 698/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. 41
25-03-2011 Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 2 của Quyết định số 3532/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 45
28-03-2011 Quyết định số 750/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng khu dân cư tập trung cho đồng bào Dân tộc thiểu số tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn. 47
30-03-2011 Quyết định số 790/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất mở rộng Trạm cảnh sát giao thông đường bộ tại phường Hưng Thạnh và Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng. 50
30-03-2011 Quyết định số 791/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vị trí tiếp giáp tại Điều 1 - Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố. 54
31-03-2011 Quyết định số 799/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và quản lý sau cai nghiện thành phố Cần Thơ. 56
31-03-2011 Quyết định số 801/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng trạm nén khí CNG tại phường Phước Thới, quận Ô Môn. 58
01-04-2011 Quyết định số 802/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bao bì Miền Tây thuê tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố quản lý. 61
01-04-2011 Quyết định số 803/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Giấy Xeo Cần Thơ thuê tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố quản lý. 64
01-04-2011 Quyết định số 813/QĐ-UBND về việc thành lập Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 67
04-04-2011 Quyết định số 833/QĐ-UBND về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên. 69
29-03-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2011. 71
01-04-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây phân tán. 76
21-03-2011 Kế hoạch số 18/KH-UBND tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 79
23-03-2011 Kế hoạch số 20/KH-UBND hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011. 84
32,288,008 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner