"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15 + 16           Năm 2011 Ngày 20 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
07-04-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 02
08-04-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng. 10
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
04-04-2011 Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015. 52
06-04-2011 Quyết định số 865/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi 08 thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ. 69
32,288,026 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner