"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39 + 40           Năm 2011 Ngày 20 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
10-05-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc quận Ô Môn. 02
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
27-06-2011 Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ. 06
28-06-2011 Quyết định số 1595/QĐ-UBND về việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sài Gòn Cần Thơ thuê đất để đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ Cần Thơ (Siêu thị Coop Mart) tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. 81
28-06-2011 Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 85
32,288,030 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner