"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 55 + 56           Năm 2011 Ngày 25 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
31-08-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch. 04
08-09-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND quy định một số nội dung về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 06
08-09-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh Quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 12
09-09-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. 16
09-09-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND bổ sung Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố”. 19
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
21-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011. 21
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-08-2011 Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (đoạn trên địa bàn quận Ô Môn). 29
30-08-2011 Quyết định số 2069/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất bổ sung Khu tái định cư sau Trường dân tộc nội trú Ô Môn. 38
30-08-2011 Quyết định số 2070/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vị trí quy hoạch đất tại Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố. 41
31-08-2011 Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất cho Công ty Cổ phần bất động sản Đông Nam đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị tái định cư tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. 43
01-09-2011 Quyết định số 2109/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. 46
01-09-2011 Quyết định số 2113/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng đường và khai thác quỹ đất hai bên đường Phước Lộc đi Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. 53
01-09-2011 Quyết định số 2114/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Công trình tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn (đoạn từ kênh Thị Đội đến Kênh Ranh, toàn tuyến). 56
08-09-2011 Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao tại cồn Cái Khế thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. 58
08-09-2011 Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Mê Kông Sài Gòn đầu tư xây dựng khu đô thị tái định cư tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. 61
08-09-2011 Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Khu Hành chính phường Trà An và Trụ sở làm việc Công an phường Trà An thuộc quận Bình Thủy. 64
08-09-2011 Quyết định số 2143/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 67
08-09-2011 Quyết định số 2145/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ. 70
08-09-2011 Quyết định số 2153/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ thuê đất khai thác kinh doanh chợ Tân An tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. 72
08-09-2011 Quyết định số 2154/QĐ-UBND về việc Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ thuê đất khai thác bãi xe hai bánh tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. 75
08-09-2011 Quyết định số 2155/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tạm cư cho 05 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Khu tái định cư và siêu thị Metro Cash. 78
08-09-2011 Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 24 hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng Trung tâm Hội nghị thành phố. 80
29-08-2011 Kế hoạch số 49/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2011 tại thành phố Cần Thơ. 83
32,287,918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner