"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 57 + 58           Năm 2011 Ngày 10 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
28-09-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND về việc chính sách thí điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2012. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
09-09-2011 Quyết định số 2165/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trạm Y tế phường Trà An, và Trường Mầm non phường Trà An thuộc quận Bình Thủy. 06
12-09-2011 Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (đoạn trên địa bàn huyện Thới Lai). 09
13-09-2011 Quyết định số 2178/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ. 18
14-09-2011 Quyết định số 2187/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trạm Y tế phường Thới An thuộc quận Ô Môn. 22
14-09-2011 Quyết định số 2190/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Cần Thơ. 25
15-09-2011 Quyết định số 2191/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thành phố. 32
19-09-2011 Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc phương án đấu giá quyền sử dụng đất thửa 510, tờ bản đồ số 05, ấp Vĩnh Mỹ, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 34
21-09-2011 Quyết định số 2237/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án Nâng cấp đô thị (Gói thầu số CP5-2, Dự án thành phần số 5). 38
26-09-2011 Quyết định số 2297/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ - Dự án Nâng cấp đô thị (Gói thầu số CP8-2, Dự án thành phần số 5). 52
04-10-2011 Quyết định số 2399/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp quận, thành phố Cần Thơ. 63
08-09-2011 Chỉ thị số 15/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở. 85
32,287,954 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner