"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19 + 20           Năm 2013 Ngày 05 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
18-02-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
07-02-2013 Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. 21
08-02-2013 Quyết định số 387/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Long Hòa 1 tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. 45
08-02-2013 Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Long Hòa 2 tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. 48
08-02-2013 Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Long Hòa 3 tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. 53
08-02-2013 Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trà Nóc 1 tại phường Trà An, quận Bình Thủy. 56
08-02-2013 Quyết định số 391/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học An Thới 2 tại phường An Thới, quận Bình Thủy. 59
08-02-2013 Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trà Nóc 3 tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. 62
08-02-2013 Quyết định số 393/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trà Nóc 2 tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. 65
21-02-2013 Quyết định số 441/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 68
08-02-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013. 76
32,325,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner