"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21 + 22           Năm 2013 Ngày 10 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
25-02-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND về việc quy định quản lý dạy thêm, học thêm. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
08-02-2013 Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Trà Nóc 4 tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. 10
08-02-2013 Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Long Hòa tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. 13
08-02-2013 Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Thới An Đông tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. 16
19-02-2013 Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thuê đối với Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Me Kong thuê đất để khai thác kinh doanh Trung tâm Thương mại thuộc Khu Trung tâm và Dân cư thương mại quận Thốt Nốt. 19
20-02-2013 Quyết định số 431/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đầu tư xây dựng Kho vũ khí tại xã Trường Long, huyện Phong Điền. 22
20-02-2013 Quyết định số 432/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đầu tư xây dựng Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền. 26
21-02-2013 Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (hợp phần I - phần khai thác quỹ đất), phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 30
22-02-2013 Quyết định số 446/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà vườn và tái định cư Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 32
05-03-2013 Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ. 36
32,325,422 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner