"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39 + 40           Năm 2013 Ngày 20 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
11-06-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh nhà trọ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
11-06-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về tăng cường công tác phối hợp phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm giết người. 05
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
22-05-2013 Quyết định số 1616/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Thạnh - thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2020”. 11
04-06-2013 Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ. 55
04-06-2013 Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp quận thành phố Cần Thơ. 60
05-06-2013 Quyết định số 1756/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Long Tuyền, quận Bình Thủy thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ. 77
06-06-2013 Quyết định số 1772/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần đất do Đài Truyền thanh quận Ninh Kiều quản lý để đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 81
06-06-2013 Quyết định số 1773/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Pháp y để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều. 84
12-06-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND tăng cường truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 86
32,239,628 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner