"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 47 + 48           Năm 2013 Ngày 15 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
05-07-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND về quy mô công trình và thời hạn cấp giấy phép xây dựng tạm. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
01-07-2013 Quyết định số 1986/QĐ-UBND về việc hủy kết quả phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 40 hộ dân dự án xây dựng Khu dân cư Mỹ Hưng lô số 6 do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan đầu tư thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. 06
01-07-2013 Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái - sông nước - lịch sử Giàn Gừa tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. 11
01-07-2013 Quyết định số 1988/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên đơn vị thuê đất từ Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thành Xí nghiệp Lương thực Cửu Long – Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Lương thực thành phố Hồ Chí Minh. 13
03-07-2013 Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác vận động, quản lý, sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 16
08-07-2013 Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quận Cái Răng và các Khu Công nghiệp Hưng Phú (1, 2A, 2B), thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 26
08-07-2013 Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 32
08-07-2013 Quyết định số 2053/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 38
08-07-2013 Quyết định số 2054/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quận Thốt Nốt và Khu công nghiệp Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 43
03-07-2013 Kế hoạch số 63/KH-UBND thự hiện chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của thành phố Cần Thơ đến giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến 2030. 49
32,325,489 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner