"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 65 + 66           Năm 2013 Ngày 10 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
05-08-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND về việc mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước; quy định số lượng và mức hỗ trợ trang phục cho cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 05
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
30-07-2013 Quyết định số 2261/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2009 của y ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tái định cư tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 08
31-07-2013 Quyết định số 2282/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trường Long 1 tại xã Trường Long, huyện Phong Điền. 10
31-07-2013 Quyết định số 2283/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Tân Lộc 1 tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. 14
31-07-2013 Quyết định số 2284/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học Phổ thông Trung An tại xã Trung An, huyện cờ Đỏ. 17
31-07-2013 Quyết định số 2285/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Trung Nhứt tại phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt. 20
31-07-2013 Quyết định số 2286/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 1414/QĐ-UB ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/500 cải tạo, mở rộng Vườn du lịch sinh thái Xuân Mai, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ do Doanh nghiệp Tư nhân vườn du lịch Xuân Mai đầu tư. 23
02-08-2013 Quyết định số 2321/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thới Thuận 1 tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. 25
02-08-2013 Quyết định số 2322/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học Cơ sở Trung Kiên tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. 28
02-08-2013 Quyết định số 2323/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trần Phú tại phường Thới Long, quận Ô Môn. 31
02-08-2013 Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Phan Bội Châu tại phường Thới An, quận Ô Môn. 34
02-08-2013 Quyết định số 2325/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Cao Bá Quát tại phường Thới An, quận Ô Môn. 37
02-08-2013 Quyết định số 2326/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Công an thành phố tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 41
02-08-2013 Quyết định số 2327/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học Phổ thông Thốt Nốt tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt. 48
02-08-2013 Quyết định số 2328/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học Cơ sở Mỹ Khánh tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. 51
02-08-2013 Quyết định số 2329/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Trường Phú tại xã Trường Long, huyện Phong Điền. 54
02-08-2013 Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung cấp Nghề Thới Lai tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. 57
02-08-2013 Quyết định số 2331/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn. 60
02-08-2013 Quyết định số 2332/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Giai Xuân 3 tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền. 62
02-08-2013 Quyết định số 2333/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt tại phường Thới Long, quận Ô Môn. 65
02-08-2013 Quyết định số 2335/QĐ-UBND về việc thu hồi cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị thành phố Cần Thơ đang quản lý, sử dụng. 68
02-08-2013 Quyết định số 2336/QĐ-UBND về việc thu hồi các khu đất do Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị thành phố Cần Thơ đang quản lý, sử dụng. 70
02-08-2013 Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 và Chương trình cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011. 72
05-08-2013 Quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền tại Quyết định số 3879/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân thành phố Cần Thơ. 76
05-08-2013 Quyết định số 2382/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trường Tiểu học Đông Thắng và đường dẫn vào Trường, thuộc xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. 79
05-08-2013 Quyết định số 2383/QĐ-UBND về việc Chi nhánh Tổng Công ty hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV Cảng Cần Thơ thuê mặt nước để neo đậu các phương tiện thủy tại phường Trà An, quận Bình Thủy. 82
05-08-2013 Quyết định số 2384/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích giao đất cho Công an thành phố Cần Thơ sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 85
32,325,332 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner