"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 67 + 68           Năm 2013 Ngày 10 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
05-08-2013 Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Cục Hải quan thành phố Cần Thơ tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. 04
05-08-2013 Quyết định số 2388/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Chương trình Phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 08
05-08-2013 Quyết định số 2389/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Tân Lộc 4 tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. 13
05-08-2013 Quyết định số 2390/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. 16
05-08-2013 Quyết định số 2391/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thuận Hưng 1 tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. 19
05-08-2013 Quyết định số 2392/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Tân Lộc 1 tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. 24
05-08-2013 Quyết định số 2393/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục Thú y Cần Thơ tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. 28
05-08-2013 Quyết định số 2394/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học Cơ sở Thuận Hưng tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. 31
05-08-2013 Quyết định số 2395/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Tân Lộc tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. 34
05-08-2013 Quyết định số 2396/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Thuận Hưng 1 tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. 38
05-08-2013 Quyết định số 2397/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ tại phường An Phú, quận Ninh Kiều. 41
05-08-2013 Quyết định số 2398/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trung Kiên 1 tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. 44
05-08-2013 Quyết định số 2399/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trung Kiên 3 tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. 48
05-08-2013 Quyết định số 2400/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Trung Kiên tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. 52
05-08-2013 Quyết định số 2401/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thuận Hưng 3 tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. 56
05-08-2013 Quyết định số 2402/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Trường Xuân B tại xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai. 60
05-08-2013 Quyết định số 2403/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân phường Hưng Lợi tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. 63
05-08-2013 Quyết định số 2404/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Thuận Hưng 2 tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt. 71
05-08-2013 Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Tân Lộc 2 tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. 74
06-08-2013 Quyết định số 2411/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Nhơn Lộc tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. 80
06-08-2013 Quyết định số 2412/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Sở Thông tin và Truyền thông tại phường An Hội, quận Ninh Kiều. 83
06-08-2013 Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Trường Lạc tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn. 86
32,325,384 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner