"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 77 + 78           Năm 2013 Ngày 05 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
23-08-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 04
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
22-08-2013 Quyết định số 2666/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thạnh Thắng 2 tại xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh. 19
22-08-2013 Quyết định số 2667/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thạnh Thắng 1 tại xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh. 23
22-08-2013 Quyết định số 2668/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân phường Long Hòa tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. 26
22-08-2013 Quyết định số 2669/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học thị trấn Thạnh An 2 tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. 30
22-08-2013 Quyết định số 2670/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non thị trấn Thạnh An tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. 33
26-08-2013 Quyết định số 2688/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trên đường Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 36
27-08-2013 Quyết định số 2705/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý Nghĩa trang Sùng Chính Cần Thơ tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 40
27-08-2013 Quyết định số 2708/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Giai Xuân, huyện Phong Điền. 43
27-08-2013 Quyết định số 2710/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Thạnh Mỹ tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh. 46
27-08-2013 Quyết định số 2711/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 3 tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. 49
27-08-2013 Quyết định số 2712/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Thạnh Lợi 1 tại xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh. 52
27-08-2013 Quyết định số 2713/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế phường An Khánh tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều. 55
27-08-2013 Quyết định số 2714/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. 58
27-08-2013 Quyết định số 2715/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân phường An Phú tại phường An Phú, quận Ninh Kiều. 62
27-08-2013 Quyết định số 2716/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học thị trấn Thạnh An 1 tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. 67
27-08-2013 Quyết định số 2717/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở thị trấn Thạnh An 1 tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. 70
27-08-2013 Quyết định số 2718/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Thủy văn sông Cửu Long tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều. 73
27-08-2013 Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Trung học phổ thông Thuận Hưng quản lý, sử dụng tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt. 76
27-08-2013 Quyết định số 2720/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (trước là Ban kiến thiết xây dựng công trình Thủy lợi 304) tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. 79
27-08-2013 Quyết định số 2723/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. 82
27-08-2013 Quyết định số 2727/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công an thành phố Cần Thơ quản lý và giao cho Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Cần Thơ quản lý, sử dụng vào mục đích an ninh. 84
27-08-2013 Quyết định số 2729/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Thạnh Tiến tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. 87
32,326,060 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner