"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 81 + 82           Năm 2013 Ngày 15 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
28-08-2013 Quyết định số 2743/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xây dựng tại Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 02
30-08-2013 Quyết định số 2775/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Đông Thắng tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. 76
30-08-2013 Quyết định số 2776/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Trung Hưng tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ. 79
30-08-2013 Quyết định số 2777/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Thạnh Phú tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. 82
30-08-2013 Quyết định số 2778/QĐ-UBND việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Thới Đông tại xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ. 85
32,326,123 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner