"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 89 + 90           Năm 2013 Ngày 05 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
10-09-2013 Quyết định số 2876/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân phường An Hòa tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều. 04
10-09-2013 Quyết định số 2877/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Nhơn Ái tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền. 11
10-09-2013 Quyết định số 2879/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thới Thạnh, tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. 15
10-09-2013 Quyết định số 2880/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trường Xuân 1 tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. 20
10-09-2013 Quyết định số 2881/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Trường Xuân B, tại xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai. 25
10-09-2013 Quyết định số 2882/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trường Xuân B, tại xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai. 29
10-09-2013 Quyết định số 2883/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non thị trấn Thới Lai, tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. 34
11-09-2013 Quyết định số 2885/QĐ-UBND điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 38
12-09-2013 Quyết định số 2888/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai 2 tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. 45
12-09-2013 Quyết định số 2889/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Cục Thống kê thành phố, tại phường An Cư và phường An Phú, quận Ninh Kiều. 48
12-09-2013 Quyết định số 2890/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 52
13-09-2013 Quyết định số 2905/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam Long thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 54
13-09-2013 Quyết định số 2908/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. 57
13-09-2013 Quyết định số 2909/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Sở Giáo dục và Đào tạo tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. 60
13-09-2013 Quyết định số 2910/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân phường An Hòa tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều. 63
13-09-2013 Quyết định số 2912/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết trên địa bàn quận Bình Thủy và quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 66
13-09-2013 Quyết định số 2913/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thủy tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. 70
13-09-2013 Quyết định số 2914/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Trường Xuân tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. 73
13-09-2013 Quyết định số 2915/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Thới Đông tại xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ. 76
13-09-2013 Quyết định số 2916/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân phường An Thới tại phường An Thới, quận Bình Thủy. 79
13-09-2013 Quyết định số 2917/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trần Phú tại phường Thới Long, quận Ô Môn. 82
13-09-2013 Quyết định số 2921/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Thạnh Mỹ tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh. 85
32,325,340 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner