"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 91 + 92           Năm 2013 Ngày 08 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
27-09-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 04
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
13-09-2013 Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phú tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. 11
13-09-2013 Quyết định số 2919/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Trung Thạnh tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. 15
13-09-2013 Quyết định số 2920/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Đông Thắng tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. 19
13-09-2013 Quyết định số 2922/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thành phố Cần Thơ tại phường Tân An và phường Thới Bình, quận Ninh Kiều. 23
13-09-2013 Quyết định số 2923/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Vành Khuyên tại phường Tân An, quận Ninh kiều. 27
18-09-2013 Quyết định số 2946/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ban Dân tộc thành phố tại phường An Hội, quận Ninh Kiều. 30
25-09-2013 Quyết định số 3004/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Vĩnh Bình 2 tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh. 33
25-09-2013 Quyết định số 3005/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh. 36
25-09-2013 Quyết định số 3006/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế phường An Thới tại phường An Thới, quận Bình Thủy. 39
25-09-2013 Quyết định số 3007/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thạnh Tiến 1 tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh. 42
25-09-2013 Quyết định số 3008/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thạnh Tiến 2 tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh. 45
25-09-2013 Quyết định số 3009/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo thị trấn Thạnh An 1 tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. 48
25-09-2013 Quyết định số 3010/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thạnh Mỹ 2 tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh. 51
25-09-2013 Quyết định số 3011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên đơn vị thuê đất tại Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố. 54
25-09-2013 Quyết định số 3013/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Thạnh tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. 56
25-09-2013 Quyết định số 3014/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Viện Kiến trúc Quy hoạch thành phố Cần Thơ tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. 59
25-09-2013 Quyết định số 3015/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Trung Hưng tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ. 62
27-09-2013 Quyết định số 3032/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên đơn vị sử dụng đất tại Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. 65
27-09-2013 Quyết định số 3033/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc lĩnh vực Nội vụ tại Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 67
27-09-2013 Quyết định số 3034/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trụ sở Tòa án dân dân thành phố Cần Thơ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều. 78
30-08-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 81
32,325,392 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner