"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 95 + 96           Năm 2013 Ngày 15 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
09-10-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về việc quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. 04
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-10-2013 Quyết định số 3086/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trung Thạnh 4 tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. 08
02-10-2013 Quyết định số 3087/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thới Xuân 1 tại xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ. 12
02-10-2013 Quyết định số 3088/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên đơn vị sử dụng đất tại Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. 15
02-10-2013 Quyết định số 3089/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố tại phường An Hội, quận Ninh Kiều. 17
03-10-2013 Quyết định số 3092/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý và giao cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan tại phường An Bình, quận Ninh Kiều. 20
03-10-2013 Quyết định số 3093/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Sở Giao thông vận tải thành phố quản lý và giao đất cho Trường Mầm non Thới An sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo tại phường Thới An, quận Ô Môn. 23
03-10-2013 Quyết định số 3094/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Điểm h Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. 26
03-10-2013 Quyết định số 3095/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý và cho Công ty TNHH Mặt Trời Đỏ thuê đất để đầu tư xây dựng chợ Mỹ Khánh tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. 27
03-10-2013 Quyết định số 3096/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ quản lý, sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh. 31
03-10-2013 Quyết định số 3101/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trung Nhứt 1 tại phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt. 34
03-10-2013 Quyết định số 3102/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Thới Tân tại xã Thới Tân, huyện Thới Lai. 37
03-10-2013 Quyết định số 3103/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai. 40
03-10-2013 Quyết định số 3104/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Thới Thạnh tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. 43
04-10-2013 Quyết định số 3125/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. 47
04-10-2013 Quyết định số 3126/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Đông Thuận, huyện Thới Lai. 50
04-10-2013 Quyết định số 3127/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Đông Thuận, huyện Thới Lai. 53
04-10-2013 Quyết định số 3128/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục Thú y tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. 56
04-10-2013 Quyết định số 3129/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thạnh Phú 2 tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. 60
08-10-2013 Quyết định số 3145/QĐ-UBND về việc tiếp nhận khu đất quốc phòng do Sư đoàn không quân 370 quản lý được phép chuyển mục đích sang đất dân dụng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý tại phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 66
08-10-2013 Quyết định số 3146/QĐ-UBND về việc giao đất cho Hội thánh Báp tít Phong Điền sử dụng vào mục đích đất tôn giáo tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 69
08-10-2013 Quyết định số 3160/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 71
10-10-2013 Quyết định số 3174/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 73
10-10-2013 Quyết định số 3175/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 75
11-10-2013 Quyết định số 3180/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Trung Thạnh tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. 78
11-10-2013 Quyết định số 3181/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Sở Ngoại vụ tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. 81
32,325,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner