"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 83 + 84           Năm 2008 Ngày 25 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
27-11-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
27-11-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức thu phí, lệ phí. 54
27-11-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chi Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 59
27-11-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND về việc phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện. 62
27-11-2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về mức chi khen thưởng đối với các chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất. 64
27-11-2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND về chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật; chế độ bồi dưỡng trong hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao. 69
27-11-2008 Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND về các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường của thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 79
27-11-2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011 và những năm tiếp theo. 83
27-11-2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy. 86
35,059,338 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner