"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 139 + 140           Năm 2015 Ngày 31 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
18-12-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. 03
24-12-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 18
25-12-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 29
25-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cơ sở có sử dụng ngân sách Nhà nước. 41
31-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND bổ sung Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí. 45
Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy
11-12-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 48
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
18-12-2015 Quyết định số 3793/QĐ-UBND về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 của thành phố Cần Thơ. 59
25-12-2015 Quyết định số 3867/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 sân golf và khu biệt thự cồn Ấu, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 71
30-12-2015 Quyết định số 3936/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ. 76
29-12-2015 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tổ chức đón tết Dương lịch và tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. 78
29-12-2015 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2016. 84
35,062,974 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner