"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2024 Ngày 08 tháng 01 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
29-12-2023 Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ làm đại diện chủ sở hữu. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
29-12-2023 Quyết định số 3288/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Bình Thủy. 18
29-12-2023 Quyết định số 3289/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Cái Răng. 28
29-12-2023 Quyết định số 3290/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thới Lai. 34
29-12-2023 Quyết định số 3346/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 41
29-12-2023 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Dương lịch, Tết Giáp Thìn năm 2024. 44
29-12-2023 Kế hoạch số 256/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. 52
35,059,427 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner