"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27 + 28           Năm 2024 Ngày 29 tháng 3 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
13-03-2024 Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 03
14-03-2024 Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. 11
15-03-2024 Quyết định số 557/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt, nhiệm kỳ 2021-2026. 15
18-03-2024 Quyết định số 563/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 17
18-03-2024 Quyết định số 564/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 20
20-03-2024 Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 23
21-03-2024 Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 25
22-03-2024 Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 34
22-03-2024 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 38
15-03-2024 Kế hoạch số 54/KH-UBND tổ chức các hoạt động mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024. 42
18-03-2024 Kế hoạch số 55/KH-UBND triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua. 49
19-03-2024 Kế hoạch số 56/KH-UBND thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2024. 56
20-03-2024 Kế hoạch số 59/KH-UBND đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 63
22-03-2024 Kế hoạch số 61/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024 - 2030. 69
35,059,151 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner