"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39 + 40           Năm 2024 Ngày 09 tháng 5 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
26-04-2024 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025. 03
26-04-2024 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND thông qua Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (Giai đoạn 1), thành phố Cần Thơ. 05
26-04-2024 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 08
26-04-2024 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. 12
26-04-2024 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,thu, chi ngân sách địa phương năm 2024. 18
26-04-2024 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024. 25
26-04-2024 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc giao chi tiết, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thành phố Cần Thơ các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương (đợt 3),kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024. 50
Ủy ban nhân dân thành phố
03-05-2024 Quyết định số 1019/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế. 60
03-05-2024 Quyết định số 1023/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 63
03-05-2024 Quyết định số 1025/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện. 67
03-05-2024 Quyết định số 1026/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương. 70
35,058,178 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner