"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 33 + 34           Năm 2006 Ngày 25 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
13-12-2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. 03
13-12-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) của thành phố Cần Thơ. 16
13-12-2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND về việc quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách, lực lượng công an, quân sự và số lượng, mức sinh hoạt phí đối với chức danh khác ở xã, phường, thị trấn, cán bộ ở ấp, khu vực. 23
13-12-2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 của thành phố Cần Thơ. 27
13-12-2006 Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND về việc quyết định định mức, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 của thành phố Cần Thơ. 33
13-12-2006 Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng của thành phố Cần Thơ năm 2007 và những năm tiếp theo. 89
13-12-2006 Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo. 94
13-12-2006 Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. 100
13-12-2006 Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2007. 112
35,062,660 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner