"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21 + 22           Năm 2024 Ngày 06 tháng 3 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
27-02-2024 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
27-02-2024 Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế vận hành, thu thập, cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 07
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
21-02-2024 Quyết định số 331/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện. 22
21-02-2024 Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 25
21-02-2024 Quyết định số 336/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế. 29
23-02-2024 Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ. 33
26-02-2024 Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 39
27-02-2024 Quyết định số 385/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 41
26-02-2024 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024. 44
21-02-2024 Kế hoạch số 33/KH-UBND tiếp tục phát động phong trào thi đua đợt cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 và 05 năm(2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV”. 51
26-02-2024 Kế hoạch số 40/KH-UBND đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 57
35,058,628 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner