"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 35 + 36           Năm 2024 Ngày 25 tháng 4 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
09-04-2024 Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023 - 2024. 03
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
09-04-2024 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 09 Trung tâm Y tế tuyến huyện, thành phố Cần Thơ. 06
09-04-2024 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp,cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), thành phố Cần Thơ. 12
09-04-2024 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. 17
09-04-2024 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024. 24
09-04-2024 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thành phố Cần Thơ các nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2), kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2024, cho ý kiến về điều chỉnh phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2024. 49
09-04-2024 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024 của thành phố Cần Thơ. 62
09-04-2024 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 70
35,057,432 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner