"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2014 Ngày 16 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
19-12-2013 Quyết định số 4419/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ quản lý tại quận Ninh Kiều, quận Ô Môn do không còn nhu cầu sử dụng. 03
20-12-2013 Quyết định số 4425/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 06
23-12-2013 Quyết định số 4513/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Thư viện thành phố Cần Thơ tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. 62
23-12-2013 Quyết định số 4514/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Cần Thơ tại phường An Cư và phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. 65
23-12-2013 Quyết định số 4515/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Sở Nội vụ tại phường An Phú, quận Ninh Kiều. 69
24-12-2013 Quyết định số 4516/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 73
24-12-2013 Quyết định số 4517/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 74
24-12-2013 Quyết định số 4542/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Truyền thông Đông Dương quản lý để xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Vành đai Phi trường tại phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 82
24-12-2013 Quyết định số 4544/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân phường Bùi Hữu Nghĩa sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan. 85
32,240,019 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner