"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 53 + 54           Năm 2014 Ngày 18 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
08-02-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 03
08-02-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 04
08-02-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 06
Ủy ban nhân dân thành phố
13-01-2014 Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 08
21-01-2014 Quyết định số 227/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 55 hộ dân (đợt 11) bị ảnh hưởng bởi công trình xây dựng Đường hạ cất cánh Cảng Hàng không Cần Thơ. 38
21-01-2014 Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 14 hộ dân (đợt 08) bị ảnh hưởng bởi công trình xây dựng Khu hàng không dân dụng thuộc Dự án kéo dài đường hạ cất cánh Cảng hàng không Cần Thơ. 43
21-01-2014 Quyết định số 229/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất khi giao nền tái định cư cho 96 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Mậu Thân – sân bay Trà Nóc (đợt 01). 47
23-01-2014 Quyết định số 255/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 63
24-01-2014 Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tịnh thất Ngọc Đạt sử dụng vào mục đích đất tôn giáo tại phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 85
32,239,946 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner