"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 63 + 64           Năm 2014 Ngày 20 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
11-03-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực. 04
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
28-02-2014 Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, phường, thị trấn. 06
10-03-2014 Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Long Hưng tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt. 35
10-03-2014 Quyết định số 691/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi phí bồi thường di dời hệ thống lưới điện cao thế 66 – 110kV bị ảnh hưởng bởi dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Km 7+000 – Km 14+000). 38
17-03-2014 Quyết định số 776QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên đơn vị thuê đất từ Công ty Hải sản 404 sang Công ty TNHH Một thành viên 622 để góp vốn liên doanh trong Công ty TNHH Total gas Cần Thơ. 40
17-03-2014 Quyết định số 777/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trụ sở Cục Hải quan thành phố Cần Thơ tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. 42
17-03-2014 Quyết định số 778/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận Cái Răng tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 45
17-03-2014 Quyết định số 786/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015), quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 48
17-03-2014 Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 51
17-03-2014 Quyết định số 788/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015), quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 54
17-03-2014 Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015), quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 57
17-03-2014 Quyết định số 790/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015), quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 60
17-03-2014 Quyết định số 791/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015), huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. 63
17-03-2014 Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015), huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 66
06-03-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 69
11-03-2014 Kế hoạch số 17/KH-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 74
11-03-2014 Kế hoạch số 18/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2014. 83
32,240,112 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner