"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 79 + 80           Năm 2014 Ngày 05 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
13-05-2014 Quyết định số 1343/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên đơn vị thuê đất từ Trạm Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu Cần Thơ thành tên Chi nhánh Công ty TNHH Giám định VinaControl thành phố Hồ Chí Minh tại Cần Thơ. 03
15-05-2014 Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 08
15-05-2014 Quyết định số 1370/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 13/CT.UBT.96 ngày 04 tháng 10 năm 1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) V/v tăng cường công tác quản lý hành chính Nhà nước đối với hoạt động du lịch. 09
16-05-2014 Quyết định số 1385/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. 10
16-05-2014 Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Sở Tư pháp. 11
21-05-2014 Quyết định số 1420/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 54
27-05-2014 Quyết định số 1464/QĐ-UBND về việc cho phép Tịnh thất Bình Đẳng chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất tôn giáo) và điều chỉnh vị trí một phần diện tích đất tôn giáo (nhập thửa mới) để xây dựng mở rộng chánh điện và nhà ở của tăng tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. 64
29-05-2014 Quyết định số 1501/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Thương mại Cần Thơ thuê và cho Công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam thuê đất để đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại tổng hợp Lotte Cần Thơ tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều. 68
29-05-2014 Quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. 72
05-05-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc quản lý chi ngân sách nhà nước năm 2014. 75
15-05-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. 77
12-05-2014 Kế hoạch số 46/KH-UBND triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013. 81
32,240,181 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner