"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11 + 12           Năm 2020 Ngày 21 tháng 2 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
04-02-2020 Quyết định số 158/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2019. 03
05-02-2020 Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Thốt Nốt. 10
07-02-2020 Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 21
07-02-2020 Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 23
10-02-2020 Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp xã. 34
19-02-2020 Quyết định số 258/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 38
19-02-2020 Quyết định số 270/QĐ-UBND ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các Luật. 41
06-02-2020 Kế hoạch số 18/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2020. 43
10-02-2020 Kế hoạch số 19/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020. 56
10-02-2020 Kế hoạch số 20/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020. 60
10-02-2020 Kế hoạch số 21/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020. 64
32,275,694 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner