"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23 + 24           Năm 2020 Ngày 22 tháng 7 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
10-07-2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND về việc giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công nhóm C. 03
10-07-2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước. 06
10-07-2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND về việc quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2020 - 2021. 08
10-07-2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND về việc đặt tên đường. 10
10-07-2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. 12
10-07-2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 15
10-07-2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 18
10-07-2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông. 22
10-07-2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 38
Ủy ban nhân dân thành phố
17-07-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương. 42
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-07-2020 Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 47
02-07-2020 Quyết định số 1303/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã lĩnh vực Tư pháp. 54
07-07-2020 Quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 58
32,275,588 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner