"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27 + 28           Năm 2020 Ngày 27 tháng 7 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
10-07-2020 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. 03
10-07-2020 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2020. 46
10-07-2020 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc sắp xếp, sáp nhập, đặt tên, đổi tên một số ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 55
10-07-2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cho những người dôi dư do sắp xếp, sáp nhậpcác phường Tân An, An Hội và An Lạc thuộc quận Ninh Kiều. 66
10-07-2020 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ năm 2020. 71
10-07-2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 77
10-07-2020 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 80
10-07-2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 83
32,245,762 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner