"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 55 + 56           Năm 2020 Ngày 18 tháng 12 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
04-12-2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ. 03
04-12-2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025. 15
04-12-2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. 25
04-12-2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự. 30
04-12-2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020. 32
Ủy ban nhân dân thành phố
16-12-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật. 34
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
04-12-2020 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. 36
04-12-2020 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Cần Thơ. 48
32,282,449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner