"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 06           Năm 2006 Ngày 20 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
09-01-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND v/v sửa đổi Điều 1 Quyết định số 57/2005/QĐ-UB ngày 30/7/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp. 03
10-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND v/v phê duyệt “Đề án đào tạo nghề lao động ngoại thành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 -2010”. 05
12-01-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu thu thủy lợi phí hàng năm cho các quận, huyện, nông trường quốc doanh thuộc thành phố Cần Thơ. 18
18-01-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND v/v phê duyệt “Đề cương quy hoạch ngành Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ đến năm 2020”. 21
18-01-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một phần nội dung Chỉ thị số 08/2005/CT-UB ngày 01/3/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 29
20-01-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND v/v giao dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Ban quản lý Dự án hỗ trợ Chương trình cải cách hành chính. 30
23-01-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. 32
07-02-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND v/v chuyển mô hình hoạt động của Trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm. 40
13-02-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND v/v phân cấp chủ trương đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng công trình cho Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. 42
13-03-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND v/v bổ sung Quy định mức giá đất các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ (lần 1). 52
32,236,379 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner