"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17           Năm 2006 Ngày 15 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
29-08-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 03
28-08-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND về thiết lập hệ thống máy tính phục vụ công tác quản lý việc khai báo tạm trú của người nước ngoài, việt kiều tại khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ... trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 48
Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền
25-07-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND v/v thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm, kế hoạch thu - chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2006. 50
25-07-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND v/v điều chỉnh - bổ sung - phân bổ ngân sách 06 tháng đầu năm 2006, khai thác quỹ đất công, thu gom xử lý rác vệ sinh môi trường năm 2006. 54
25-07-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006. 57
25-07-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2004 - 2009. 62
25-07-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND v/v quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước và thu các loại quỹ năm 2005. 64
32,312,982 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner