"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27           Năm 2006 Ngày 15 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
03-11-2006 Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
03-11-2006 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 17
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
26-10-2006 Quyết định số 2329/QĐ-UBND v/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng - tỷ lệ 1/500 khu khai thác quỹ đất (14ha) thuộc Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô - giai đoạn II tại Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 38
27-10-2006 Quyết định số 2346/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng - tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đến năm 2015. 45
01-11-2006 Quyết định số 2365/QĐ-UBND v/v thu hồi đất công trên địa bàn quận Ô Môn và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố quản lý và khai thác theo quy hoạch. 56
01-11-2006 Quyết định số 2367/QĐ-UBND v/v thành lập Thanh tra Xây dựng thuộc Sở Xây dựng. 58
01-11-2006 Quyết định số 2376/QĐ-UBND v/v quy định chữ viết tắt tên cơ quan Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trên văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản. 60
32,312,807 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner