"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07           Năm 2006 Ngày 25 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
22-03-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cần Thơ. 03
22-03-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; cán bộ ở ấp, khu vực. 17
22-03-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Quyết định số 70/2005/QĐ-UBND ngày 30/10/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định về điều kiện, thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh các giấy tờ khác của công dân. 33
28-03-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 35
03-04-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Đài Phát thanh Truyền hình thành phố. 38
04-04-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND v/v Quy định kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng, kiểm tra và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 41
10-04-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 46
12-04-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND về việc đặt số hiệu Đường tỉnh và phân cấp quản lý một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. 51
26-04-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ. 54
09-05-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Hội Người Tù kháng chiến thành phố. 59
32,236,613 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner