"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09           Năm 2006 Ngày 15 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
18-05-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND về việc dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp. 04
18-05-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND về giao dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 07
19-05-2006 Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Sở Y tế thành phố Cần Thơ. 10
24-05-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm. 13
24-05-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND v/v điều chỉnh đô thị Phong Điền là đô thị loại V theo đơn vị hành chính mới thuộc cụm kinh tế - xã hội xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. 18
26-05-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Sở Y tế thành phố Cần Thơ. 19
26-05-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Hội Người tù kháng chiến thành phố Cần Thơ. 21
26-05-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Đoàn ủy Khối cơ quan dân chính đảng. 23
26-05-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Ban Dân vận Thành ủy. 25
26-05-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Ban Tuyên giáo Thành ủy. 27
26-05-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. 29
26-05-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Bưu chính Viễn thông. 31
26-05-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Xây dựng. 33
26-05-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Du lịch. 35
26-05-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Tài chính. 37
26-05-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Ngoại vụ. 39
26-05-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. 41
26-05-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Tư pháp. 43
26-05-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Công nghiệp. 45
26-05-2006 Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Thương mại. 47
26-05-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Thành Đoàn thành phố Cần Thơ. 49
26-05-2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật. 51
26-05-2006 Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Văn phòng Thành ủy. 53
26-05-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. 55
26-05-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Ban Tôn giáo thành phố. 57
26-05-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Văn phòng Quận ủy Ninh Kiều. 59
26-05-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Văn phòng Huyện ủy Cờ Đỏ. 61
26-05-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Văn phòng Huyện ủy Vĩnh Thạnh. 63
32,236,387 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner