"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 12           Năm 2006 Ngày 05 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
21-07-2006 Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006. 02
21-07-2006 Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006. 12
21-07-2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt phương án huy động vốn xây dựng cơ bản năm 2006. 28
21-07-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 35
21-07-2006 Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND v/v quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh công lập, mạng lưới y tế dự phòng thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010. 44
21-07-2006 Nghị quyết số 69/2006/NQ-HĐND về việc quyết định bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2006 của thành phố Cần Thơ. 46
21-07-2006 Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND ngày 14/7/2005 về số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, cán bộ ở ấp, khu vực. 62
32,236,413 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner