"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13           Năm 2006 Ngày 15 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
04-08-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND về việc thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. 03
Hội đồng nhân dân quận Cái Răng
29-06-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2006. 06
29-06-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005. 11
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
09-06-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND v/v thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP - AN 06 tháng đầu năm 2006 Và phương hướng nhiệm vụ KT - XH, QP - AN 06 tháng cuối năm 2006. 44
09-06-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2005. 50
09-06-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND về việc công nhận Đô thị loại 5 (năm) để thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh. 53
09-06-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND về việc chuyển khu đất Bệnh viện khu vực Kênh B để xây dựng khu Thương mại dịch vụ và xây dựng mới trạm Y tế thị trấn Thạnh An. 55
09-06-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND về việc Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 2006 - 2010. 57
32,312,898 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner