"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21 + 22           Năm 2023 Ngày 24 tháng 3 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
08-03-2023 Quyết định số 618/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 03
10-03-2023 Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 06
15-03-2023 Quyết định số 680/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố. 21
15-03-2023 Quyết định số 681/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 24
08-03-2023 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 32
17-03-2023 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. 37
16-03-2023 Kế hoạch số 54/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) tại thành phố Cần Thơ. 44
17-03-2023 Kế hoạch số 56/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ. 49
32,310,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner