"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2010 Ngày 05 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
20-06-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn. 03
20-06-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Ô Môn. 08
20-06-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp quận Ô Môn. 15
26-08-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Ô Môn. 21
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
10-12-2009 Quyết định số 3622/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng đường ô tô đến Trung tâm xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 26
10-12-2009 Quyết định số 3623/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng đường ô tô đến Trung tâm xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 29
14-12-2009 Quyết định số 3634/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng công trình mở rộng đường Nguyễn Việt Dũng (giai đoạn 2) phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 32
15-12-2009 Quyết định số 3661/QĐ-UBND về việc cho phép đầu tư dự án Khu dân cư lô số 6 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ. 35
17-12-2009 Quyết định số 3717/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ. 39
17-12-2009 Quyết định số 3718/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ. 72
32,248,922 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner