"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15 + 16           Năm 2010 Ngày 10 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
12-01-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế. 04
12-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể cấp xã. 06
12-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện thực hiện. 10
12-01-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại. 14
20-01-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 24
20-01-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính. 27
21-01-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. 30
27-01-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 45
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
11-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách năm 2010. 50
Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền
25-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2010. 54
25-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. 61
25-12-2009 Nghị quyết số : 09/2009/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước năm 2010. 65
Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai
19-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010. 67
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
12-01-2010 Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc thu hồi 35 lô đất tại Khu dân cư do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp thành phố Cần Thơ đầu tư tại phường An Thới và giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy sử dụng bố trí tái định cư. 72
12-01-2010 Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc giao 5% quỹ đất thuộc dự án Khu dân cư cồn Khương do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Vạn Phát đầu tư, cho Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều sử dụng bố trí tái định cư. 75
18-01-2010 Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng Khu đô thị tái định cư thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 78
19-01-2010 Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng. 81
21-01-2010 Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng công trình cầu qua kênh Thốt Nốt, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 84
21-01-2010 Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 87
32,248,840 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner