"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21 + 22           Năm 2010 Ngày 10 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
12-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010. 03
Hội đồng nhân dân quận Ô Môn
24-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. 07
24-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2009 về việc phân loại đơn vị hành chính phường Thới Long và phường Long Hưng thuộc quận Ô Môn. 15
Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai
16-12-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND về việc thực hiện thu, chi ngân sách năm 2009, điều chỉnh, bổ sung chi ngân sách cuối năm 2009, quyết định dự toán thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010. 18
16-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010. 77
16-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng của huyện Thới Lai năm 2010 và những năm tiếp theo. 85
32,248,888 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner