"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 29 + 30           Năm 2010 Ngày 30 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ
16-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010. 03
16-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2009 và phương hướng thực hiện, phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2010. 11
Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ
27-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người. 71
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
10-02-2010 Quyết định số 422/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ phần mềm Cần Thơ. 78
10-02-2010 Quyết định số 434/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Chợ chuyên doanh lúa gạo cấp khu vực tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 81
10-02-2010 Quyết định số 435/QĐ-UBND về điều chỉnh một phần tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường An Thới, quận Bình Thủy. 87
32,248,653 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner