"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 35 + 36           Năm 2010 Ngày 30 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
24-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Bình Thủy. 04
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
23-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ninh Kiều. 09
Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt
22-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. 15
22-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 của quận Thốt Nốt. 21
22-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về việc quyết định chi bổ sung ngân sách quận năm 2009. 24
22-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của quận Thốt Nốt. 26
22-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ năm 2010 đến năm 2015 của quận Thốt Nốt. 29
22-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch - quy hoạch sử dụng đất năm 2010 của quận Thốt Nốt. 41
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
19-03-2010 Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ để đầu tư xây dựng Khu Trung tâm và Dân cư Thương mại quận Thốt Nốt tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 45
19-03-2010 Quyết định số 781/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng mở rộng đường dẫn cầu Trà Niền thuộc thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 49
29-03-2010 Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Tư vấn thành phố Cần Thơ. 52
30-03-2010 Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 54
30-03-2010 Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm hành chính thành phố Cần Thơ. 60
30-03-2010 Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 65
01-04-2010 Quyết định số 931/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng chợ trung tâm quận Ô Môn. 70
01-04-2010 Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng mở rộng chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. 75
30-03-2010 Kế hoạch số 17/KH-UBND thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi của Việt Nam (VietGAP) trên rau, quả tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010 - 2015. 78
32,248,754 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner