"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 37 + 38           Năm 2010 Ngày 10 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
08-04-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 279/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị. 04
09-04-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2004/QĐ-UB này 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. 05
16-04-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 06
19-04-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 12
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng
09-04-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2010. 21
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
15-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện Phong Điền. 29
24-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 34
26-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ huyện Phong Điền. 39
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
05-04-2010 Quyết định số 961/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trường chính trị thành phố Cần Thơ thuộc đồ án quy hoạch Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn - Hàng Bàng đến Đường tỉnh 923). 46
06-04-2010 Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư dự án đường và cầu qua Cồn Khương. 51
06-04-2010 Quyết định số 982/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 52
06-04-2010 Quyết định số : 984/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trạm Y tế xã Thạnh Quới huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 55
08-04-2010 Quyết định số 1022/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh Cần Thơ. 58
08-04-2010 Quyết định số 1023/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2 (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền - Tân Thới) huyện Phong Điền. 61
08-04-2010 Quyết định số 1024/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Điện lực thành phố Cần Thơ và giao đất cho UBND huyện Phong Điền quản lý. 64
12-04-2010 Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng khu tái định cư trên đường Nguyễn Thông thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy do Công ty TNHH liên hợp xây dựng Vạn Cường làm chủ đầu tư. 66
13-04-2010 Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 69
16-04-2010 Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 74
16-04-2010 Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Thủy sản, Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản. 76
08-04-2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây phân tán. 78
09-04-2010 Kế hoạch số 22/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. 81
32,248,832 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner