"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 105 + 106           Năm 2010 Ngày 25 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
06-08-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. 04
10-08-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm 2, khoản 5, mục B Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dan thành phố Cần Thơ về chế độ chi hành chính sự nghiệp. 08
10-08-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. 09
Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai
15-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. 11
15-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2009. 19
15-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm và điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2010. 27
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
05-08-2010 Quyết định số 2127/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 50
05-08-2010 Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long để xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Vành đai phi trường. 55
05-08-2010 Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trụ sở Công an xã Thạnh Lợi huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 58
05-08-2010 Quyết định số 2131/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Thạnh Lợi huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 61
05-08-2010 Quyết định số 2132/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trạm y tế xã Thạnh Lợi huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 64
06-08-2010 Quyết định số 2137/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Cái Sơn - Hàng Bàng thành Cụm công nghiệp Cái Sơn - Hàng Bàng. 67
06-08-2010 Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp quận Ô Môn thành Cụm công nghiệp Ô Môn. 68
06-08-2010 Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc đổi tên Khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp quận Bình Thủy thành Cụm công nghiệp Bình Thủy. 69
06-08-2010 Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc đổi tên Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh thành Cụm công nghiệp Vĩnh Thạnh. 70
06-08-2010 Quyết định số 2158/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 72
06-08-2010 Quyết định số 2162/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. 74
06-08-2010 Quyết định số 2163/QĐ-UBND qUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Cần Thơ sử dụng để làm trụ sở cơ quan tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. 77
06-08-2010 Quyết định số 2164/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng công trình Trường Tiểu học số 3 phường Thới An, quận Ô Môn và Đường dẫn vào Trường. 80
06-08-2010 Quyết định số 2165/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất để xây dựng Khu Tái định cư tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều. 83
11-08-2010 Quyết định số 2194/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 86
32,248,589 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner